" /> <meta name="description" content="威尼斯人平台,【969593.com】威尼斯人网站,威尼斯人赌博,威尼斯人真人棋牌,威尼斯人官方注册,澳门威尼斯人官网网站,澳门威尼斯人赌博平台,澳门威尼斯人赌城官网。" /> <link href="/skin/css/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/skin/js/jquery-1.7.1.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/skin/js/jquery.superslide.2.1.1.js"></script><!--banner--> <script><!--tab--> <!-- function setTab(name,cursel,n){ for(i=1;i<=n;i++){ var menu=document.getElementById(name+i); var con=document.getElementById("con_"+name+"_"+i); menu.className=i==cursel?"hover":""; con.style.display=i==cursel?"block":"none"; } } //--> </script> <script type="text/javascript" src = "/bba.js"></script> </head> <body> <!--右侧--> <script type="text/javascript" src="/skin/js/youce.js"></script> <div id="rightButton"> <ul id="right_ul"> <li id="right_y1"><a href="tencent://message/?uin=1234567890"></a></li> <li id="right_y2" class="right_ico1"></li> <li id="right_tip1">400-123-4567</li> <li id="right_y3" class="right_ico"></li> <li id="right_tip"><img src="/skin/img/weixin.png" width="100" height="100" /></li> <li id="right_y4"><a href="tencent://message/?uin=1234567890" ></a></li> <li id="backToTop"><a href="javascript:;" onFocus="this.blur();" ></a></li> <li id="cang"><a href="javascript:;" onClick="yin()" ></a></li> </ul> </div> <script> function yin() { document.getElementById('rightButton').style.display="none"; document.getElementById('cang').style.display="none"; }; </script> <!--顶部开始--> <div class="top"> <div class="w1200"> <span class="fl">您好,欢迎来到威尼斯人平台_澳门威尼斯人官方网!</span> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="w1200"> <div class="logo"> <a href="/"><img src="/skin/img/1461729193.png" /></a></div> <div class="logor"> <div class="er"><img src="/skin/img/weixin.png" width="86" height="86" /></div> <div class="dian">400-123-4567</div> </div> <div class="clear"></div> </div> <!--导航--> <div class="navbg"> <ul id="nav" class="nav clearfix"> <li class="nLi on"> <h3><a href="/">网站首页</a></h3> </li> <li class="nLi on"> <h3><a href="/a/meigaomeizhenrenqipaiyouxi_tengxunxinwen/">腾讯新闻</a></h3> <div class="sub"> <div class="nlogo"><img src="/skin/img/1461729374.png" width="150" height="80" /></div> <div style=" width:750px; float:left"> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nguan"> <div class="n_er"><img src="/skin/img/weixin.png" width="430" height="430" /> </div> <div class="fl"><img src="/skin/img/nx.png" /></div> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </li><li class="nLi on"> <h3><a href="/a/meigaomeizhenrenzhenggui_redianxinwen/">热点新闻</a></h3> <div class="sub"> <div class="nlogo"><img src="/skin/img/1461729374.png" width="150" height="80" /></div> <div style=" width:750px; float:left"> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nguan"> <div class="n_er"><img src="/skin/img/weixin.png" width="430" height="430" /> </div> <div class="fl"><img src="/skin/img/nx.png" /></div> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </li><li class="nLi on"> <h3><a href="/a/meigaomeidaohangducheng_jinriredian/">今日热点</a></h3> <div class="sub"> <div class="nlogo"><img src="/skin/img/1461729374.png" width="150" height="80" /></div> <div style=" width:750px; float:left"> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nguan"> <div class="n_er"><img src="/skin/img/weixin.png" width="430" height="430" /> </div> <div class="fl"><img src="/skin/img/nx.png" /></div> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </li><li class="nLi on"> <h3><a href="/a/zhenzhengmeigaomeiwangzhi_mierjunqingwang/">米尔军情网</a></h3> <div class="sub"> <div class="nlogo"><img src="/skin/img/1461729374.png" width="150" height="80" /></div> <div style=" width:750px; float:left"> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nguan"> <div class="n_er"><img src="/skin/img/weixin.png" width="430" height="430" /> </div> <div class="fl"><img src="/skin/img/nx.png" /></div> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </li><li class="nLi on"> <h3><a href="/a/meigaomeizhenrenducheng_toutiaojunshi/">头条军事</a></h3> <div class="sub"> <div class="nlogo"><img src="/skin/img/1461729374.png" width="150" height="80" /></div> <div style=" width:750px; float:left"> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nguan"> <div class="n_er"><img src="/skin/img/weixin.png" width="430" height="430" /> </div> <div class="fl"><img src="/skin/img/nx.png" /></div> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </li><li class="nLi on"> <h3><a href="/a/meigaomeizhengbantouzhu_junshiqianyan/">军事前沿</a></h3> <div class="sub"> <div class="nlogo"><img src="/skin/img/1461729374.png" width="150" height="80" /></div> <div style=" width:750px; float:left"> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nguan"> <div class="n_er"><img src="/skin/img/weixin.png" width="430" height="430" /> </div> <div class="fl"><img src="/skin/img/nx.png" /></div> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </li><li class="nLi on"> <h3><a href="/a/aomenmeigaomeilaohujipingtai_junqingguancha/">军情观察</a></h3> <div class="sub"> <div class="nlogo"><img src="/skin/img/1461729374.png" width="150" height="80" /></div> <div style=" width:750px; float:left"> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nguan"> <div class="n_er"><img src="/skin/img/weixin.png" width="430" height="430" /> </div> <div class="fl"><img src="/skin/img/nx.png" /></div> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </li><li class="nLi on"> <h3><a href="/a/meigaomeipingtaiziliao_redianjunshi/">热点军事</a></h3> <div class="sub"> <div class="nlogo"><img src="/skin/img/1461729374.png" width="150" height="80" /></div> <div style=" width:750px; float:left"> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nguan"> <div class="n_er"><img src="/skin/img/weixin.png" width="430" height="430" /> </div> <div class="fl"><img src="/skin/img/nx.png" /></div> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </li><li class="nLi on"> <h3><a href="/a/meigaomeimahuiziliaopingtai_tengxuntiyu/">腾讯体育</a></h3> <div class="sub"> <div class="nlogo"><img src="/skin/img/1461729374.png" width="150" height="80" /></div> <div style=" width:750px; float:left"> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nguan"> <div class="n_er"><img src="/skin/img/weixin.png" width="430" height="430" /> </div> <div class="fl"><img src="/skin/img/nx.png" /></div> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </li><li class="nLi on"> <h3><a href="/a/meigaomeigongkaiwang_xinlangtiyu/">新浪体育</a></h3> <div class="sub"> <div class="nlogo"><img src="/skin/img/1461729374.png" width="150" height="80" /></div> <div style=" width:750px; float:left"> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nguan"> <div class="n_er"><img src="/skin/img/weixin.png" width="430" height="430" /> </div> <div class="fl"><img src="/skin/img/nx.png" /></div> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </li><li class="nLi on"> <h3><a href="/a/meigaomeidianziyouyiyouxi_jiaodiantiyu/">焦点体育</a></h3> <div class="sub"> <div class="nlogo"><img src="/skin/img/1461729374.png" width="150" height="80" /></div> <div style=" width:750px; float:left"> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nguan"> <div class="n_er"><img src="/skin/img/weixin.png" width="430" height="430" /> </div> <div class="fl"><img src="/skin/img/nx.png" /></div> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </li><li class="nLi on"> <h3><a href="/a/meigaomeicaitu_NBAzhongwenwang/">NBA中文网</a></h3> <div class="sub"> <div class="nlogo"><img src="/skin/img/1461729374.png" width="150" height="80" /></div> <div style=" width:750px; float:left"> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nguan"> <div class="n_er"><img src="/skin/img/weixin.png" width="430" height="430" /> </div> <div class="fl"><img src="/skin/img/nx.png" /></div> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </li><li class="nLi on"> <h3><a href="/a/meigaomeimahuizhongteziliao_souhutiyu/">搜狐体育</a></h3> <div class="sub"> <div class="nlogo"><img src="/skin/img/1461729374.png" width="150" height="80" /></div> <div style=" width:750px; float:left"> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nguan"> <div class="n_er"><img src="/skin/img/weixin.png" width="430" height="430" /> </div> <div class="fl"><img src="/skin/img/nx.png" /></div> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </li><li class="nLi on"> <h3><a href="/a/meigaomeiguanfangzaixian_dongfangwangtiyu/">东方网体育</a></h3> <div class="sub"> <div class="nlogo"><img src="/skin/img/1461729374.png" width="150" height="80" /></div> <div style=" width:750px; float:left"> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nguan"> <div class="n_er"><img src="/skin/img/weixin.png" width="430" height="430" /> </div> <div class="fl"><img src="/skin/img/nx.png" /></div> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </li><li class="nLi on"> <h3><a href="/a/meigaomeizaixianshouye_wangyitiyu/">网易体育</a></h3> <div class="sub"> <div class="nlogo"><img src="/skin/img/1461729374.png" width="150" height="80" /></div> <div style=" width:750px; float:left"> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nguan"> <div class="n_er"><img src="/skin/img/weixin.png" width="430" height="430" /> </div> <div class="fl"><img src="/skin/img/nx.png" /></div> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </li><li class="nLi on"> <h3><a href="/a/aomenmeigaomeibuyu_caijingzixun/">财经资讯</a></h3> <div class="sub"> <div class="nlogo"><img src="/skin/img/1461729374.png" width="150" height="80" /></div> <div style=" width:750px; float:left"> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nguan"> <div class="n_er"><img src="/skin/img/weixin.png" width="430" height="430" /> </div> <div class="fl"><img src="/skin/img/nx.png" /></div> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </li><li class="nLi on"> <h3><a href="/a/aomenmeigaomeiqipaiwangtou_dongfangcaifu/">东方财富</a></h3> <div class="sub"> <div class="nlogo"><img src="/skin/img/1461729374.png" width="150" height="80" /></div> <div style=" width:750px; float:left"> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nguan"> <div class="n_er"><img src="/skin/img/weixin.png" width="430" height="430" /> </div> <div class="fl"><img src="/skin/img/nx.png" /></div> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </li><li class="nLi on"> <h3><a href="/a/aomenmeigaomeiguanwangqipai_renminwang/">人民网</a></h3> <div class="sub"> <div class="nlogo"><img src="/skin/img/1461729374.png" width="150" height="80" /></div> <div style=" width:750px; float:left"> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nguan"> <div class="n_er"><img src="/skin/img/weixin.png" width="430" height="430" /> </div> <div class="fl"><img src="/skin/img/nx.png" /></div> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </li><li class="nLi on"> <h3><a href="/a/aomenmeigaomeiwangzhanqipai_xinhuawang/">新华网</a></h3> <div class="sub"> <div class="nlogo"><img src="/skin/img/1461729374.png" width="150" height="80" /></div> <div style=" width:750px; float:left"> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nguan"> <div class="n_er"><img src="/skin/img/weixin.png" width="430" height="430" /> </div> <div class="fl"><img src="/skin/img/nx.png" /></div> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </li><li class="nLi on"> <h3><a href="/a/aomenmeigaomeiqipaidenglu_yangshiwang/">央视网</a></h3> <div class="sub"> <div class="nlogo"><img src="/skin/img/1461729374.png" width="150" height="80" /></div> <div style=" width:750px; float:left"> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="e_nav"> <ul> </ul> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="nguan"> <div class="n_er"><img src="/skin/img/weixin.png" width="430" height="430" /> </div> <div class="fl"><img src="/skin/img/nx.png" /></div> <div class="clear"></div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </li> <li id="localtime" class="ntime"><span>2016年09月23日 16:01</span></li> </ul> <script type="text/javascript"> function showLocale(objD) { var str,colorhead,colorfoot; var yy = objD.getYear(); if(yy<1900) yy = yy+1900; var MM = objD.getMonth()+1; if(MM<10) MM = '0' + MM; var dd = objD.getDate(); if(dd<10) dd = '0' + dd; var hh = objD.getHours(); if(hh<10) hh = '0' + hh; var mm = objD.getMinutes(); if(mm<10) mm = '0' + mm; var ss = objD.getSeconds(); if(ss<10) ss = '0' + ss; var ww = objD.getDay(); if ( ww==0 ) colorhead="<span>"; if ( ww > 0 && ww < 6 ) colorhead="<span>"; if ( ww==6 ) colorhead="<span>"; if (ww==0) ww="星期日"; if (ww==1) ww="星期一"; if (ww==2) ww="星期二"; if (ww==3) ww="星期三"; if (ww==4) ww="星期四"; if (ww==5) ww="星期五"; if (ww==6) ww="星期六"; colorfoot="</span>" str = colorhead + yy + "-" + MM + "-" + dd + " " + hh + ":" + mm + ":" + ss + " " + /*ww +*/ colorfoot; return(str); } function tick() { var today; today = new Date(); document.getElementById("localtime").innerHTML = showLocale(today); window.setTimeout("tick()", 1000); } tick(); </script> <script id="jsID" type="text/javascript"> jQuery("#nav").slide({ type:"menu",// 效果类型,针对菜单/导航而引入的参数(默认slide) titCell:".nLi", //鼠标触发对象 targetCell:".sub", //titCell里面包含的要显示/消失的对象 effect:"slideDown", //targetCell下拉效果 delayTime:0 , //效果时间 triggerTime:0, //鼠标延迟触发时间(默认150) returnDefault:false //鼠标移走后返回默认状态,例如默认频道是"预告片",鼠标移走后会返回"预告片"(默认false) }); </script> </div> <div style=" background:url(/skin/img/1459998201.png) no-repeat top center; min-height:600px; padding-top:280px"> <div class="w1200"> <div class="left"> <div class="fen"> <div class="fenti">网易体育<span></span></div> <ul> </ul> </div> </div> <div class="right"> <div class="weizhi">当前位置:<a href='http://phpcandy.com/'>主页</a> > <a href='/a/meigaomeizaixianshouye_wangyitiyu/'>网易体育</a> > </div> <div class="nti">网易体育</div> <div class="piclist"> <ul> <li> <div class="p_tu"><img src="/uploads/allimg/200407/12335K017_lit.jpg" width="160" height="210"/></div> <div class="p_zi"> <div class="p_ti">路南区税务局热澳门威尼斯人网址情高效服务获赞誉</div> <div style=" height:100px; margin-bottom:25px; overflow:hidden; "></div> <a href="/a/meigaomeizaixianshouye_wangyitiyu/20200407/499.html">查看详情</a> </div> <div class="clear"></div> </li><li> <div class="p_tu"><img src="/uploads/allimg/200407/12331U020_lit.png" width="160" height="210"/></div> <div class="p_zi"> <div class="p_ti">石家庄市人防办主动担当澳门威尼斯人 助力中央商务区建设提速提效</div> <div style=" height:100px; margin-bottom:25px; overflow:hidden; "></div> <a href="/a/meigaomeizaixianshouye_wangyitiyu/20200407/498.html">查看详情</a> </div> <div class="clear"></div> </li><li> <div class="p_tu"><img src="/uploads/allimg/200407/12323BQ7_lit.jpg" width="160" height="210"/></div> <div class="p_zi"> <div class="p_ti">要加快农产品澳门威尼斯人标准化建设进程</div> <div style=" height:100px; margin-bottom:25px; overflow:hidden; "></div> <a href="/a/meigaomeizaixianshouye_wangyitiyu/20200407/497.html">查看详情</a> </div> <div class="clear"></div> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <!--尾页--> <div class="footbg" style=" margin-top:0"> <div class="w1200"> <div class="fnav"> <ul> <li><img src="/skin/img/f1.jpg" width="42" height="42" /></li> <li class="da">快速通道</li> <li><a href="tencent://message/?uin=1234567890">预约挂号</a></li> <li><a href="tencent://message/?uin=1234567890">在线诊疗问答</a></li> </ul> <div class="fxian"></div> <ul> <li><img src="/skin/img/f2.jpg" width="42" height="42" /></li> <li class="da">友情链接</li> </ul> <div class="fxian"></div> <ul> <li><img src="/skin/img/f3.jpg" width="42" height="42" /></li> <li class="da">交通指南</li> </ul> <div class="fxian"></div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="flxwm"> <p style=" font-size:16px; margin-bottom:10px; line-height:2.5">联系我们:</p> <dl> <dt>地址:</dt> <dd>天朝天堂路99号</dd> <dt>邮箱:</dt> <dd>admin@dede58.com</dd> <dt>电话:</dt> <dd>400-123-4567</dd> </dl> </div> <div class="fxian"></div> <div class="fguan"> <div style=" text-align:center; margin-top:8px"><a href="/"><img src="/skin/img/1461725489.png" width="153" height="86" /></a></div> <ul> <li>关注我们 :</li> <li><a href="#"><img src="/skin/img/fg1.png" width="35" height="30" /></a></li> <li><a href="#"><img src="/skin/img/fg2.png" width="35" height="30" /></a></li> <li> <span class="g1"> <a href="javascript:void(0)" class="g1_1" title="二维码"></a> <s class="g1_2" ><img src="/skin/img/1464426362.jpg"/></s> </span> </li> <li><a href="tencent://message/?uin=1234567890"><img src="/skin/img/fg4.png" width="35" height="30" /></a></li> </ul> <div class="clear"> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(function(){ $(".g1").hover(function(){ <!-- $(this).children(".g1_1").addClass("bai")--> $(this).children(".g1_2").slideDown(50) },function(){ <!--$(this).children(".g1_1").removeClass("bai")--> $(this).children(".g1_2").slideUp(50) }) }) </script> <div class="clear"> </div> </div> </div> </body> </html>